Vol 7, No 1 (2020)

JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND ENGINEERING MATHEMATICS

Table of Contents

Survey Articles

A. L. Shestakov, A. V. Keller, A. A. Zamyshlyaeva, N. A. Manakova, S. A. Zagrebina, G. A. Sviridyuk
PDF
3-23

Engineering Mathematics

V. G. Mokhov, G. S. Chebotareva
PDF
24-31

Computational Mathematics

A. A. Akimova
PDF
32-46
O. V. Gavrilova
PDF
47-61
K. Yu. Kotlovanov, E. V. Bychkov, A. V. Bogomolov
PDF
62-71