Vol 8, No 4 (2021)

JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND ENGINEERING MATHEMATICS

Table of Contents

Engineering Mathematics

L. G. Musnitskaya, N. S. Kolotova
PDF
3-8
M. A. Sagadeeva, O. V. Mitin
PDF
9-16

Computational Mathematics

S. V. Alekseeva, S. A. Sazhenkov
PDF
17-27
N. S. Goncharov
PDF
28-36
A. S. Konkina, A. A. Mukhametyarova
PDF
37-44
K. V. Perevozchikova, N. A. Manakova, A. S. Kuptsova
PDF
45-61